Alarm over IP (internet)


Alarm over IP (internet)

Bij DHZbeveiliging.nl kunt u IP overdragers aanschaffen van Chiron die zorg dragen voor de doormelding van uw alarm naar de Particuliere Alarm Centrale via een IP verbinding.

Dit betekent dat u geen aparte telefoonlijn meer nodig heeft voor uw alarmsysteem.
U betaalt niet meer voor een aparte telefoonlijn, per aantal telefoontikken of voor een aanvullend abonnement (Digi AccessAlarm of Pin).
U kunt de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de doormelding vergroten door middel van een GPRS back-up.
De doormelding gaat via de gecertificeerde IP-infrastructuur en het afgeschermde KPN-netwerk en niet via het openbare internet.
Deze infrastructuur voldoet daarom aan de norm NEN EN-50136 voor alarmtransmissie, conform het advies ‘Alarmtransmissie over IPnetwerken’
van het Verbond van Beveiligingsorganisaties (VvBO), dat volledig geaccordeerd is door de verzekeraars.

Alarm doormelding Standaard (AL0)
Als u een alarmsysteem heeft, maar dit systeem niet verplicht is door uw verzekeraar dan kunt u kiezen voor Alarm doormelding
Standaard (AL0).
Uw alarmsysteem wordt dan door middel van een IP-converter aan uw internetverbinding gekoppeld.
De alarmdoormelding loopt via de IP-verbinding naar de Particuliere Alarm Centrale.

Alarm doormelding Uitgebreid (AL1)
Moet uw alarmsysteem wel voldoen aan een verzekeringseis en is voor dit systeem alarmering conform AL1 vereist, dan heeft u
Alarmdoormelding (AL1) nodig.
De alarmdoormelding loopt ook hierbij via de IP verbinding, maar aanvullend dient de router/modem van deze IP-verbinding voorzien te
zijn van een noodstroomvoorziening.
Indien een noodstroomvoorziening niet beschikbaar is, dan is een back-up route verplicht naast de alarmdoormelding via de IP-verbinding via het GPRS-netwerk.
De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het alarmtransmissiesysteem gaan door deze back-up route flink omhoog.
Bovendien zorgt het alarmsysteem ervoor dat de GPRS-module wordt gevoed bij netspanningsuitval.
In plaats van een back-up route via GPRS kunt u als alternatief kiezen voor een aanvullende zogenaamde monitoring van de IP-verbinding.  
Ook de aanschaf van een noodstroomvoorziening ten ehoeve van de router/modem is een goed alternatief.

Alarm doormelding Extra Uitgebreid (AL2 en AL3)
Hoge risico-objecten zoals juwelierszaken, musea, groothandelsbedrijven, distributiecentra kunnen met een end-to-endoplossing nog beter worden beveiligd.
De IPconverter wordt dan via een interface verbonden met het alarmsysteem, inclusief GPRS back-up route, monitoring en noodstroomvoorziening ten behoeve van de
router/modem.